Máu Nhuộm Sân Chùa

Tác giả: Cải Lương & Yên Lang

Ca sĩ: Phương Minh

Ca sĩ khác: Thanh Kim Huệ & Linh Cảnh; Bùi Trung Đẳng

At "Thien Nhai Tu" temple, a young sadi with the name Tran Tu Tam (Nghe Si Minh Canh) led a peaceful, carefree life of a monk. One cloudy day, a girl called Nhuoc Thuy (Nghe Si Phuong Lien?) came out of nowhere and gave him

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Minh