Chốn Cũ Em Về

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Nhật Khởi

Lối cũ em về nghe nặng tình quê ngọt mùi hoa khế. Nhìn nơi nơi đều mới mới đón đón mời cánh chim trời. Thơm ngát hương đời một thoáng chơi vơi ngày vui đã tới. Nghe hát câu à ơi nước mắt rơi mừng nói không lời. Lối cũ em.

Màu Áo Hoa Phượng

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Nhật Khởi

Ca sĩ khác: Khôi Nguyên; Diễm Thùy

Tiếng ve nức nở hè đến đây rồi! Trước sân trường hôm nay em và tôi. Nhìn nhau nói chẳng nên lời, ngày mai cách biệt phương trời chắc gì vui giây phút chia phôi! Áo em tím ẩn một nét u buồn! Dấu tâm sự mang theo.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhật Khởi