Tình Yêu Trong Ca Dao Tục Ngữ

Tác giả: Ca Dao Tục Ngữ

Ca sĩ: Nhạc Nền

Ca sĩ khác: Phần I; Phần II; Phần III; Phần IV; Phần V; Phần VI

Tục ngữ ca dao Việt Nam được. Xem như kho tàn vô giá trong văn học. Được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nói lên sự tinh túy, tính nhân bản. Và nhất là cái đẹp của người Việt Nam. Tình yêu được thể hiện trong. Tục.