Lý Con Sáo 3

Tác giả: Dân Ca Nam Bộ

Ca sĩ: Tam Ca Đông Dương

Ai đem ơ con sáo ơ ơ ơ. Qua sông rồi lại qua sông. Cho nên nó chớ con sáo. Ơi ơ ơ ơ sổ cái lồng bay xa. Anh đưa ơ em gái ơ ơ. Qua sông lời hẹn tình xưa. Tình như mộng biết bao đắm say ơ ơ. Hỡi sáo bay cùng anh. Đôi.

Lý Đò Đưa

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Tam Ca Đông Dương

Gió đánh ố mấy đưa đò đưa. Gió đập ố mấy đưa đò đưa. Sao cô là cô mình mãi. Lửng lơ mà chưa có chồng??? Gió đánh ố mấy vông cành vông. Gió đập ố mấy vông cành vông. Hỏi cô là cô mình muốn. Lấy chồng là chồng hay.

Ru Con (Ru Con Nam Bộ)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Tam Ca Đông Dương

Ca sĩ khác: Tài Linh; Mỹ Huyền; Thanh Thúy; Ái Vân; Phạm Phương Thảo; Thu Hiền; Chưa Biết; Hòa Tấu (Đàn Bầu); Ban Nhạc Hương Sen; Hòa Tấu (Sáo Bầu Tranh); Bá Quế

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi. Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hời là con.

danh sách bài hát của ca sĩ Tam Ca Đông Dương