LK Câu Chuyện Đầu Năm & Tâm Sự Ngày Xuân

Tác giả: Hoài Linh & Hoài An

Ca sĩ: Mỹ Huyền & Ngọc Huyền & Đăng Hải

Ca sĩ khác: Thanh Phong & Phương Hồng Quế & Ngọc Huyền & Phương Vũ

Trên đường đi lễ Xuân đầu năm. Qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong. May nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần. Xin khấn.

danh sách bài hát của ca sĩ Đăng Hải