5 PM (5PM)

Tác giả: Nguyễn Hải Phong

Ca sĩ: Phú Nguyễn

Ca sĩ khác: Đăng Khoa Idol

Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép vào nép vào. Now...now... Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép và nép vào. Now...now... Một chiều nhẹ nhàng bước chân đi lang thang. Rong choi cùng thành phố. Dòng người vội vàng cứ.

danh sách bài hát của ca sĩ Phú Nguyễn