Tâm Tình Gửi Huế (Tâm Tình Gởi Huế)

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Quý Hương

Ca sĩ khác: Thanh Thúy & Hoàng Oanh; Thiên Trang; Thanh Thúy (trước 75); Thanh Lan (trước 75); Hà Thanh (trước 75)

Mùa thu đến bao giờ. Lòng chợt thấy bơ vơ. Nghe tâm tư chạnh nhớ. Quê hương tôi ngoài nớ. Con sông Hương tình tứ. Bên tiếng thông Ngự Bình. Gửi vài chữ tâm tình. Về xứ Huế xa xôi, thương Kim Luông vành nón. Thương.

danh sách bài hát của ca sĩ Quý Hương