Sao Đom Đóm

Tác giả: Văn Vĩ Kỳ

Ca sĩ khác: Khởi My

Nhìn mưa dưới ánh nắng bàn tay giữ cánh bướm. Mắt xanh ngày ươm thêm màu nâu buồn. Dù xa là nhung nhớ vẫn yêu như ban đầu. Để làm vui lại bờ môi vừa xao xuyến. Ngồi bên góc phố vắng nhặt từng sao giấu bóng tối. Thắp.

Sao Đom Đóm

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Khởi My & Kan & Ron

Nhìn mưa dưới ánh nắng, bàn tay giữ cánh bướm mắt xanh ươm thêm màu nâu buồn.Dù xa là nhung nhớ, vẫn yêu như ban đầu để làm vui lại bờ môi vừa xao xuyến. Ngồi bên góc phố vắng, nhặt từng sao giấu bóng tối thắp sáng cầu.