Ngọn Lửa Cao Nguyên

Tác giả: Trần Tiến

Ca sĩ khác: Đình Văn; Phương Thanh; Trần Tiến; Siu Black; Trần Vũ Hà My; Tam Ca 3A

Một ngọn lửa hồng còn bên ta ... á ... ha ha. Một ngọn lửa hồng sáng rừng già ... a ha. Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi! cao nguyên, cao nguyên, em thương ai. Thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ.

danh sách bài hát của ca sĩ Tam Ca Aó Trắng