Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh

Tác giả: Nguyễn Minh Anh

Đâu cần anh nói ai gọi phone làm gì. Cũng chỉ vậy thôi anh đừng có nhiều lời. Anh cần phải nói, em hãy nghe anh đừng hiểu lầm. Dòng tin anh nhận chỉ là lời nhắn nhầm thôi. Mà em không tin cứ trách vu vơ. Nói những lời.

danh sách bài hát của ca sĩ Chấn Huy