Tháng Sáu Mùa Thi

Tác giả: Nguyễn Văn Hiên

Ca sĩ khác: Minh Hà

Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu. Thời gian trôi theo tiếng ve kêu. Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa. Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều (2x). Tháng Sáu mùa thi. Con đường học trò, anh đưa em đi. Trong nếp nghĩ, chứng dẫn bao dự.

danh sách bài hát của ca sĩ Khác Dũng