Anything

Tác giả: Chưa Biết

I'LL GIVE YOU LOVE. THE THINGS YOU WANT. OOH AH. I WOULD DO. ANYTHING FOR YOU. I WOULD DO. ANYTHING FOR YOU. I WOULD DO. ANYTHING GIRL. ANYTHING FOR YOU. SITTING AT HOME. ANOTHER LONELY NIGHT. WISH YOU WERE HERE.

Con Gái

Tác giả: Ngọc Lễ

Ca sĩ: Tú Quyên & 3T

Ca sĩ khác: Huy Vũ; Loan Châu; Phương Thảo; Hạ Vy

Con gái nói có là không. Con gái nói không là có. Con gái nói một là hai. Con gái nói hai là một. Con gái nói ghét là thương. Con gái nói thương là ghét đó. Con gái nói giận là giận yêu. Con gái còn yêu là còn giận.

danh sách bài hát của ca sĩ 3T