Gánh Con Gánh Cả Cuộc Đời

Tác giả: Đình Văn

Ca sĩ: Ưng Hòang Phúc

Ngày xưa mẹ tôi gánh rau, ra bán chợ huyện xã, một bên gánh rau một bên gánh con, cả cuộc đời dãi nắng dầm mưa. Trời mùa đông áo dày mẹ đấp cho con, áo mỏng manh mẹ mặc cho mình, thân héo gầy đôi gánh trên vai, áo.