Trời Chưa Muốn Sáng (Lạy Chúa Con Là Người Ngoài Đạo)

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Ca sĩ: Diễm Liên & Nguyễn Khang

Ca sĩ khác: Duy Quang; Tuấn Vũ; Khánh Ly; Ba Chéo (Thâu live qua big speakers. Nghe toàn tiếng vang); Hương Lan; Ba Chéo - RC35 - M70 - Mùa Đông 2017 (Nhậu mùa đông 2017)

Lạy Chúa tôi con người không đạo. Nhưng tin có Chúa ở trên cao. Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm. Những mìn bom hoen dấu. Lạy Chúa trên cao Chúa ở nơi nào. Lạy Chúa tôi tuy người không đạo. Nhưng yêu nhớ lắm nhạc.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Khang