Nói Với Anh Một Lời

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ khác: Ty Phong

Tình yêu đến bên ta để rồi nay ta lìa xa. Người nay ra đi chẳng nói một lời. Người có hay lòng anh ngày đêm nhớ mong. Ngàn lời nói yêu thương. Ngọt ngào em trao còn đây. Giờ mình anh trong trống vắng. Lạnh lùng mong có em.

danh sách bài hát của ca sĩ Huỳnh Phong