Adieu Sois Heureuse (Thôi Ta Xa Nhau)

Tác giả: Nhạc Ngoại (Pháp)

Ca sĩ: Art Sullivan

Ca sĩ khác: Xlarge; Diễm Thu; Diễm Thu (Remix); Phạm Cao Tùng

Toi qui n'as pas voulu de moi. Toi qui n'avais pas confiance. Toi qui ne m'as pas ouvert. Toi qui ne m'aimes pas. Toi qui n'as pas voulu comprendre. Toi qui n'as pas voulu m'attendre. Toi qui passais sans me voir. Toi qui.

Adieu! Sois Heureuse

Tác giả: Art Sullivan

Ca sĩ: Art Sullivan

Ca sĩ khác: Hoà Tấu

Toi, qui n'a pas voulu de moi. Toi, qui n'avait pas confiance. Toi, qui ne m'a pas ouvert. Toi, qui ne m'aimait pas. Toi, qui n'a pas voulu comprendre. Toi, qui n'a pas voulu m'attendre. Toi, qui passait sans me voir.

danh sách bài hát của ca sĩ Art Sullivan