LK Phượng Hoàng (AsiaK050)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Nguyên Khang & Đoàn Phi & Quốc Khanh - Mai Thanh Sơn

Ca sĩ khác: Hứa Như Ý; Chưa Biết

Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn. Yêu em vì ta khinh khi dối gian. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời. Yêu em vì ta không tin ở trời. Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu.

danh sách bài hát của ca sĩ Quốc Khanh - Mai Thanh Sơn