Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn

Tác giả: Nhật Ngân

Ca sĩ: Phương Hồng Ngoc

Tôi biết tôi sẽ buồn. Khi một mình lang thang trên đất khách. Tôi biết tôi sẽ buồn. Khi một đời sống kiếp lưu đày. Tôi biết trên xứ người. Khi tìm lại một chút quê hương. Một sợi khói hắt hiu bay trong nắng chiều.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Hồng Ngoc