Start Without You

Tác giả: Julian C. Bunetta & Savan Kotecha; Nadir Khayat & Kristian Lundin

Ca sỹ thể hiện: Alexandra Burke; Laza Morgan

Don't make me start without you. Oh la la la ohhh. Uh red one. Alexandra. Hey. 1. Ey, hey, I'm like a beast. Ey, hey, I'm like a beast. The DJ dropped the record Imma start a stampede. He dropped the record I'll start a.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Savan Kotecha; Nadir Khayat