Ông Ninh Ông Nang

Tác giả: Lê Thương

Ca sĩ: Khúc Minh & Tư Anh

Ca sĩ khác: Bạch La & Phương Mai; Diễm Thúy

Ông nỉnh ông ninh. Ông ra đầu đình. Ông gặp ông nảng ông nang. Ông nảng ông nang. Ông ra đầu làng. Ông gặp ông nỉnh ông ninh. Nang ninh đầu đình. Và ninh nang đầu làng. Và nang ninh đầu đình. Và ninh nang đầu làng.

Trong Mùa Lúa (Tía Má Em)

Tác giả: Văn Lương

Ca sĩ: Phương Tư & Khúc Minh

Ca sĩ khác: Duy Khánh & Hạ Lan; Mạnh Đình & Diệp Thanh Thanh; Xuân Mai; Hương Lan & Chưa Biết

Tía em hừng đông đi cày bừa. Má em hừng đông đi cày bừa. Tía em là một người nông dân. Má em cũng là người nông dân. Cùng sống trên đồng bao la. Những đêm trời trăng lên tròn tròn. Gió đưa ngàn cây nghe xạc xào.

danh sách bài hát của ca sĩ Khúc Minh