Đêm Sao Rơi

Tác giả: Hà Trang Châu

Nhớ một lần em hỏi tôi. Tuổi vàng hay tuổi đá. Người ơi biết trả lời sao đây. Tôi trả lời buồn. Tuổi vàng hay tuổi đá cũng tan thôi. Thế rồi tình yêu ngủ yên. Từng ngày đêm lặng lẽ. Còn đâu những điệu buồn luân lưu. Đêm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hà Trang Châu