Tình Sử Của Nàng

Tác giả: Vinh Sử

Ca sĩ: Huỳnh Ngọc Huy & Diệp Hoài Ngọc

Ca sĩ khác: Ngọc Hải & Kiều Loan

Tôi kể người nghe một thiên tình sử. Một thiên tình sử đẫm lệ thương đau. Em là con gái sang giàu. Xây mộng hạnh phúc ban đầu. Ai ngờ chuốt lấy thương đau. Em vẫn hằng mong đẹp duyên cầm sắc. Cùng ai hẹn ước mối tình.

Vì Trong Nghịch Cảnh 2

Tác giả: Hoài Nam

Ca sĩ: Huỳnh Ngọc Huy & Diệp Hoài Ngọc

Ca sĩ khác: Chế Thanh & Thạch Thảo; Mai Tuấn & Yến Khoa; Chế Khanh

Biết rằng mình yêu nhau là mang lấy thương đau. Vì anh đây quá nghèo còn em lắm sang giàu. Hai cảnh đời nào ai biết anh ơi ngoài anh với em thôi. Nếu đời dành cho nhau niềm tin đến mai sau. Vượt qua bao chắc trở tình yêu.

danh sách bài hát của ca sĩ Huỳnh Ngọc Huy