Ba Giờ Khuya

Tác giả: Đức Quỳnh

Ca sĩ: Trần Văn Trạch

Ca sĩ khác: Hoàng Oanh

Trời đông lạnh lẽo muôn bề. Buồn nhớ ai đêm dài. Lòng xôn xao như cùng nhịp theo tiếng chuông. Kìa ngoài hè gió lạnh băng. Rồi từng hồi lá vàng rơi. Như reo tiếng buồn trong đêm vắng. Tiếng dế khóc dường oán thương.

Đừng Có Lo

Tác giả: Trần Văn Trạch

Ca sĩ: Trần Văn Trạch

Vì sao lo-lắng ? Đừng thêm lo-lắng! Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu ? Nghèo thì lo thiếu! Giàu thì lo mất! Đi xe-hơi, mô-tô, có lúc xe choảng u đầu. Vì sao lo-lắng ? Đừng thêm lo-lắng! Có riêng.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Văn Trạch