Dây Đủng Đỉnh Buồn

Tác giả: Sơn Hạ

Ca sĩ: Đan Trường (Remix)

Ca sĩ khác: Đan Trường; Huỳnh Tấn Sang; HAX; Cao Thiên Vũ

Em đi theo chồng xa thôn làng cách biệt dòng sông. Em đi theo chồng anh nơi này mòn mỏi đợi trông. Như dây đủng đỉnh nuôi trái tình bào tháng ngày qua. Tình đã trọng xanh rồi người nỡ đem đi hái cho đành. Ai xuôi chỉ.

danh sách bài hát của ca sĩ Đan Trường (Remix)