Góc Quán Khuya

Tác giả: Bảo Nguyên

Ca sỹ thể hiện: Bảo Nguyên

Góc quán khuya cà phê buồn nghe đắng cả tim côi. Ngồi đây nhớ người xưa nhiều lắm. Bên cốc cà phê trầm tư quán đời hiu quạnh làm tôi nhớ những ngày xưa hẹn chờ. Thui thủi bên cà phê đen kỉ niệm xưa ùa về. Ngồi ngắm quá.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bảo Nguyên