Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Anh Đến Thăm Em Đêm 30, Em Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi)

Tác giả: Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn

Ca sĩ: Ngô Tiến Dũng

Ca sĩ khác: Hồ Trung Dũng; Hà Trần; Anh Dũng; Xuân Phú; Trần Cao; Tuấn Ngọc; Trung Nghĩa; Nguyên Khang & Trung Nghĩa; Chế Linh; Thái Châu; Khánh Ly; Nguyên Khang; Lâm Nhật Tiến; Băng Kiều; Vĩnh Long; Bảo Sơn; Thy Lan; Đon Hồ; Khánh Hà; Vũ Khanh; Anh Khoa; Đức Huy (B); Ba Chéo - Bắc Chước Giọng Thập Niên 60s . (Gần tết xả láng sáng dậy sớm !!!); VÕ MẠNH HÙNG (Live at DALAT coffee house 63/02Lê Văn Sỹ PN 2015); Bằng Kiều; Lâm Nhật Tiến

Em đến thăm anh đêm ba mươi. Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi. Anh nói với người phu quét đường. Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm. Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm. Sao giao.

Trong Tay Nhau

Tác giả: Vũ Thành An

Ca sĩ: Ngô Tiến Dũng

Ca sĩ khác: Ayor; Hà Trần; Thái Châu; Khánh Ly & Vũ Thành An; Khánh Ly; Xuân Phú; Tuấn Ngọc; Anh Tú; Lệ Thu

Tình mình đã chết khi nhìn rõ người. Tay mù sờ bóng tối. Chân tù quơ lối thú. Mắt lòa cõi đời chói chang. Mắt lòa cõi đời chói chang. Trùng nào đã hóa ra hình dáng người. Môi thừa lời hứa dối. Tim thừa nhịp nhức.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngô Tiến Dũng