Cho Người Vào Cuộc Chiến

Tác giả: Phan Trần

Ca sĩ: Dương Anh Tuấn

Ca sĩ khác: Thanh Thúy; Hồng Trúc; Kim Ngân; Mai Thiên Vân; NguoiDepDiamond

Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh. Theo tiếng gọi lên đường. Anh đi vì đất nước khổ đau. Anh đi ... anh quên thân mình. Em vì anh tóc bới chẳng lược cài. Thôi điểm trang, má phấn chẳng cần dồi. Xa phồn hoa với những.

danh sách bài hát của ca sĩ Dương Anh Tuấn