Thê Lương

Tác giả: Phúc Chinh

Ca sỹ thể hiện: Phúc Chinh

Nắng xuyên qua hiên nhà chiều tà em tôi bước qua. Dáng ai trong xê tà nàng đội nghiêng nghiêng nón lá. Nét xuân xanh yêu kiều làn tóc bay bay dập diều. Chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu. Và rồi kiều.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phúc Chinh