Xin Đừng Hỏi Tại Sao

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Tài Ngô

Ca sĩ khác: Khắc Anh; Phi Trường

Tìm em nơi kia phương trời xa. Vượt qua bao trùng dương. Tìm em mãi mới thấy trái ngang khổ đau. Người đi mãi mãi, sẽ không quay về. Cớ sao còn mong, hơi ấm môi tình xưa. Ngày xưa khi đôi ta gần nhau. Mình bên nhau dài.

danh sách bài hát của ca sĩ Tài Ngô