Vầng Trăng Cô Đơn (Vầng Trăng Đơn Côi)

Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)

Ca sĩ: BạchLong & Cooltiger

Ca sĩ khác: Dương Edward; Nguyễn Phi Hùng (remix); Ưng Hoàng Phúc; Ngọc Sơn

Đừng khóc, đừng buồn nghe em. Chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ, một người xa xăm, một người lệ rơi đứng trông. Em hỡi còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi.

danh sách bài hát của ca sĩ BạchLong & Cooltiger