Đêm Thánh Huy Hoàng

Tác giả: Nguyễn Văn Đông

Ca sĩ: Tuyết Mai & Duy Tân

Ca sĩ khác: Elvis Phương; Mai Vy; Khánh Ly

Một trời sao sáng ngời. Thiên Chúa sinh ra đời. Mang tình yêu thương tới khắp nơi trần thế. Mùa Đông lạnh lẽo địa cầu. Hào quang thượng giới nhiệm mầu. Muôn lời ngợi ca Chúa giáng sinh trần gian ! Con quỳ xin Chúa.

danh sách bài hát của ca sĩ Duy Tân