Mạnh Lệ Quân

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sĩ: Không Lời

Ca sĩ khác: HAX

Hoa thu rụng tơi bời trên bờ sông lạnh. Em đếm bao lá thu rụng. Một ngày thu tàn hiu quạnh. Khung trời mưa buồn buông lạnh. Ngỡ ngàn đứng bến cổng rào. Nhà anh đang nói cười rồn ràng. Em hỏi thăm hay được đây ngày tân.

Phi Vân Điệp Khúc

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sĩ: Không Lời

Karaoke: HAX

Ca sĩ khác: HAX; Thanh Nhí

1.Tiếng...tơ..đồng ơi. 2.Sao buồn rơi (=) âm ba nảo nề. 3.Rơi vào (=) đêm đen mù khơi. 4.(=) (=). 5.Ai (=). 6.Ai người tri âm (=). 7.Một kiếp con tầm (=). 8.Lăng lóc gió sương , đàn với ta (=). 9.Réo kêu khúc tình.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Không Lời