Anh Đi Chài Tôm

Tác giả: Giao Tiên

Ca sĩ: Thoại Mỹ & Kim Tử Long

Ca sĩ khác: Ngọc Điệp

Anh bảo với em rằng anh đi chài tôm, anh đi từ năm ngoái đầu hôm. Mà giờ đây lòng dòng lẫn quẩn, miệng lèm nhèm trong mà bắt chán... Ôi thấy ai còn ham. Em không nể nang gì anh đây thật sao, suốt đêm dầm lạnh lẻo dường.

danh sách bài hát của ca sĩ Thoại Mỹ & Kim Tử Long