Dòng Sông Quê Tôi

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Hoangthuc

Ca sĩ khác: Ngọc Lan; Kiều Nga

Có ai về phía thương yêu xa xôi muôn trùng cách biệt, một miền quê cũ có con sông mầu xanh bát ngát. Ai có về chốn xưa giữa nắng ban chiều, xin nhớ. Qua cây cầu bắc ngang sông đào, chốn quê nghèo. Nhớ hôm nào, chúng ta ôm.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoangthuc