Ngày Mai Tôi Về

Tác giả: Hàn Châu

Ca sĩ: Trần Tuấn

Ca sĩ khác: Trường Vũ; Hương Lan (trước 75); Trương Nhất Sinh; Tuấn Vũ; Ba Chéo X32/Mic Cùi/ Corden Bleu (Nhậu đi anh em Dzô! Dzô! Dzô!); Chế Linh; Ba Chéo - Neumann 105 (Happy Karaoke); Quang Lập

Mai đây tôi về. Bỏ lại sau lưng những hầm chông bãi mìn. Tôi hiêng ngang trong niềm vui rộng lớn. Trả lại cho ai những địa danh qua hãi hùng. Mà người đời từng biết tên. A Dao, Cam Lô, Hạ Lào, Khe Xanh. Pháo nổ trên cố.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Tuấn