Sài Gòn

Tác giả: Y Vân

Ca sĩ: Hoàng Huân

Ca sĩ khác: Năm Dòng Kẻ; Nhạc Không Lời; Trio 666; Ánh Tuyết; Chưa Biết; Hùng Phạm; The Newsun; Trúc Mai

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi ! Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau. Người.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Huân