Tình Nước

Tác giả: Vũ Hòa Thanh

Ca sĩ: Hương Lan & Vũ Hòa Khánh (Pre 1975)

Ca sĩ khác: Duy Khánh; Nguyễn Hữu Thiết; Xuân An (Pre 1975)

Quê hương anh nước mặn đồng chua. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Tôi với anh, đôi người xa lạ. Từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình xiết chặt tình. Đêm tối chung chăn thành đôi tri kỷ. Vì nước,

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Hòa Khánh