Tình Nước

Tác giả: Vũ Hòa Thanh

Ca sỹ thể hiện: Duy Khánh; Nguyễn Hữu Thiết; Xuân An; Hương Lan; Vũ Hòa Khánh

Quê hương anh nước mặn đồng chua. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Tôi với anh, đôi người xa lạ. Từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình xiết chặt tình. Đêm tối chung chăn thành đôi tri kỷ. Vì nước,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Hòa Thanh