Họ Nhà Kỳ Nhông

Tác giả: Phan Văn Minh

Ca sĩ: Đồ Rê Mí

Kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ đà là cha cắc ké. Cắc ké ấy mà kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Chú kỳ nhông chạy rong ngoài cát. Bác cắc ké. Hóng mát bọng cây. Ăn no say thì chàng kỳ kà. Chui vô ghềnh mà ngủ cho say. Chú kỳ.