Hạnh Phúc Khi Anh Có Em (Hạnh Phúc Là Khi Anh Có Em)

Tác giả: Xuân Hoàn

Ca sĩ: Kei

Ca sĩ khác: Phúc Bồ; H2inlove

Cảm xúc trong bài hát này . . . Là tất cả những gì . . . đang suy nghĩ trong anh. Anh không biết đó có phải là tình yêu hay không ?!?! Hơn lúc nào hết . . . anh . . . nhớ em. Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá.