Anh Là Ai

Tác giả: Việt Khang

Ca sĩ: Tuyết Đen (Live)

Ca sĩ khác: Hợp Ca (Asia); Đan Nguyên; Xin Dấu Tên. (Thâu live at big concert with X32); Ba Chéo - Apollo - M70 - RC35

Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuyết Đen