Phải Lên Tiếng

Tác giả: Anh Bằng

Ca sĩ: Hơp Ca Asia

Trường Sa là máu của ta. Hoàng Sa là thịt của ta. Đất nước ta là xương là máu ông cha để lại. Quân bành trướng đừng mong xâm lấn. Kia, còn bao mồ chôn quân Tống. Hỏi quân thù? Hỏi quân thù còn nhớ hay không?. VIỆT.

danh sách bài hát của ca sĩ Hơp Ca Asia