Múc Ánh Trăng Vàng

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Lychee & Thiên Huy

Ca sĩ khác: Cẩm Ly & Quốc Đại; Như Quỳnh & Thế Sơn; Thanh Tuyền & Thanh Phong; Quang Lê & Mai Thiên Vân

Chiều chiều ơi trăng về lả lơi. Chiều đồng quê câu hò chơi vơi. Hò ơi! Sức chúng ta em cùng anh. Ðem nước lên cho đồng xanh. Nuôi kiếp nghèo đời mong manh. Nhịp nhàng đưa giây gầu đều tay. Lòng nào say trăng vàng.

danh sách bài hát của ca sĩ Thiên Huy