Bước Chân Trên Dãy Trường Sơn

Tác giả: Vũ Trọng Hối

Ca sĩ: Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Tr

Ca sĩ khác: Chưa Biết; Chưa Biết; Chưa Biết

Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn. Đá mòn mà đôi gót không mòn. Ta đi nhằm phương Nam gió ngàn đưa chân ta về quê hương. Quân về trong gió đang dâng triều lên. Máu thắm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết.

danh sách bài hát của ca sĩ Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Tr