One More Try

Tác giả: Timmy T

Ca sĩ: Timmy T

It's been a long time since you left me. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to disappoint you. I didn't mean to tell you lies. And after all that we have been through. Won't you let me tell you why. One more.

Việt Nam Tôi Đâu

Tác giả: Việt Khang

Ca sĩ: Timmy T

Karaoke: Đan Nguyên

Ca sĩ khác: Đan Nguyên; Đan Nguyên (Karaoke Beat); Phieu Bong 55; Timmy

Việt Nam Ơi. Thời gian quá nữa đời người. Và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói. Mẹ Việt Nam đau. Từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn. Kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ.

danh sách bài hát của ca sĩ Timmy T