Xin Như Làn Mây Trắng

Tác giả: Nguyễn Ánh 9

Ca sĩ: Đô Rê Mi

Xin như làn mây trắng. Trên trời xanh đùa gió thơm lành. Ta đi tìm quên lãng. Xa cuộc đời đầy những dối gian. Quên đi tình nhân thế. Bao niềm đau cùng những ê chề. Bon chen đời là thế. Ôi cuộc đời cùng những đam mê.