Con Cóc Leo Võng

Tác giả: Lê Thương

Ca sĩ: Bé Tâm Anh

Con cóc nó leo cây võng cách... con cóc nó leo cây võng cách... nó leo sao nó rơi ngay xuống cọc ối thôi đau nó liền cạch đến già... Cóc lom com... con cóc cóc lóc nhóc... cóc con té đau nhưng không khóc con cóc thế mà.

danh sách bài hát của ca sĩ Bé Tâm Anh