Khách Đến Chơi Nhà

Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ca sĩ: Thúy Cải & Ba Trọng

Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà i ì. Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà. Mời người xơi là chén có a trà này. Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi. Mỗi người là người xơi mỗi chén ấy. Cho em í ơ vui lòng.

danh sách bài hát của ca sĩ Thúy Cải