Dòng Đời Ngược Xuôi

Tác giả: Lm. Duy Thiên

Ca sĩ: Lm. Duy Thiên

Ca sĩ khác: Vân Khánh

Dòng đời ngược xuôi, chúa ơi con biết về đâu. Về đâu con đi tìm ngài, đi giữa chờ đợi con bơ vơ. Năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Xin mở mắt con con hết u mê. Để con thấy Chúa.