Baby Let Me Take You Home (Baby Can I Hake You Home)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Animals

Baby can I take you home. Baby let me take you home. I'll love you all my life. You can bet I'll treat you right. If you'll just let me take you home. Baby can I dance with you. Baby can I dance with you. I'll do anything in.

danh sách bài hát của ca sĩ Animals